titel: coloured black and white

Idee, fotografie en tekst: BarBara Hanlo
vormgeving: Anno Fekkes
Productie jaar: 1996
Oplage: 500
Druk: z/w
Formaat: 10 x 15cm
ISBN: 90-9009700-7
Taal: Engels
project subsidie: Fonds BKVB, Amsterdam