Synopsis

‘Zondagochtend als ik wakker word…’ is een bundel geschreven zondagochtendrituelen van kinderen uit groep drie (5/6 jaar). Het handschrift van ieder kind afzonderlijk is eigen, hun letters hebben nog veel karakter en een sterke verwantschap met tekenen. De opdracht aan de kinderen was om alleen te schrijven over hun zondagochtend, toch volgde in veel gevallen de tekening onvermijdelijk en werd onderdeel van de bladvulling en het verhaal.

De kracht van de hier afgedrukte teksten zit zowel in de nog vrije schrijfwijze als ook in de fonetische spelling. Het wordt duidelijk hoe moeilijk het is om het gesproken woord te vertalen naar het schrift, waarbij allerlei afspraken zijn gemaakt over de manier waarop. Bij het schrijven van deze verhalen zijn de kinderen niet bekend met de spelling en gaan af op hun eigen klanken. Voor wie, in tegenstelling tot de kinderen, de lees- en spelafspraken vanzelfsprekend zijn, is het van belang om de teksten hardop te lezen om de eerste stappen van vertellen naar schrijven mee te kunnen maken. Een stukje van hun lievelingspyjama vormt steeds de omgeving van hun opgeschreven belevenis.

Even gaat op zondagochtend de deur op een kiertje.

Bo schrijft:
als het zon deag ogtent is
gaa ik bij mijn vaader en moedir in bed ligen
vroeger ver-zon ik altijt smoesjes
ik sloop al-tijt naar mijn vaader-en-moedersebed
ik verzon ook altijt smoesjes

Mohini:
zondag-ochtend ik klopde op de deur
en toen ging ik heel sagjes naar de deur van mama
en ik dee heel sagjes de deur oopen
en ik ging heel stil naast mama ligen
en hat ik jeuk en toen jeukde ik
en toen werd mama waker
en toen ging ik douchen
en toen aan kleejen en toen eeten
ik vint zondag leuk om dat ik dan ook naar papa gaa....

Emy:
zondag-ochtend tripten ik naar mama en papas kaarmer
slop ik naar bine
ik ging ik naar het bet toe
papa en mama slaapen nog
hel zagjis ging ik tuze hunin ligen
leker knuvlun
en toen kwam chris er aan
en toen moest ik eeten en de t-v aan doen
chris is een beetje de baas
wij zein een tweeling mar ik ben ouwer