nl
foto
installatie
In den beginne
info Informatie
Sluit
In den beginne

Geïnspireerd op het scheppingsverhaal heb ik een fotografisch kunstwerk in 7 delen gemaakt. Een organische serie die voor mij destijds, de vraag beantwoordde, waar komen wij vandaan? En tegelijkertijd liet zien dat alles met elkaar verbonden is. In een beweging met aan het einde, het alziend oog, als een knipoog naar de Bijbeltekst, die ons mensen moet doen beseffen dat er geen hogere kracht is maar dat die in ons allen zit! “En God zag dat het goed was”

Het verhaal Genesis werd naar verluidt zesentwintig eeuwen geleden opgeschreven, toen de Israëlieten aan Babylons stromen in ballingschap zaten. De verhalen zijn geen verslagen van gebeurtenissen. ‘Het gaat hier om verborgen boodschappen. Wijsheden in verhaalvorm waarmee men elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde, (...) Wat de bijbel God noemt, schrijft Carel ter Linden ‘is in zijn ogen een heilig krachtenveld van eeuwige beginselen: Liefde, trouw en recht, bevrijding uit onrecht en onderdrukking, vergeving en verzoening.’

De zes scheppingsdagen worden in een gespiegelde volgorde weergegeven, waarbij dag 1 (schepping van het licht) correspondeert met dag 4 (schepping van hemellichamen), dag 2 (uitspansel en watermassa's) met dag 5 (vogels en vissen) en dag 3 (land en gewassen) met dag 6 (landdieren en mensen).